Bitcoin Cash Norge

Din guide til “Peer-to-Peer Electronic Cash”

Two people transferring Bitcoin Cash to eachother

Hva er Bitcoin Cash?

Bitcoin Cash (BCH) “Peer-to-Peer Electronic Cash” kjører på lik kildekode som Bitcoin. I 2017 bestemte en rekke utviklere seg at de ville følge Bitcoin sin “whitepaper” som sier at Bitcoin sin blokkjede skal ha større blokker etterhvert som tiden går. De laget derfor Bitcoin Cash med større blokker som betyr at flere transaksjoner kan plasserers i en blokk. Resultatet viser at tranaskjoner er billigere og raskere.

"The reasons I started investing in Bitcoin in 2011 are the exact same reasons I’m investing in Bitcoin Cash today."

- Roger Ver (Bitcoin Jesus), Early Bitcoin investor